Higlight Course

    สำหรับผู้ที่สนใจไปทำงานเรือสำราญระดับโลกกับ CTI Bangkok Group แต่ไม่มีประสบการณ์ ทักษะความรู้ความสามารถเชิญทางนี้ เหตุเพราะทางเราต้องการลูกเรือเพื่อจะไปทำงานเรือสำราญกับเราเป็นจำนวนมากภายในปีนี้ เราได้เปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปเข้ามาร่วมงานกับเราโดยทางเราได้เปิดฝึกอบรมก่อนไปทำงานเรือสำราญกับทางเรา ตามรายละเอียดข้างล่างนี้ อนึ่งการฝึกต้องมีค่าใข้จ่ายเพราะเรามีค่าสถานที่ ค่าคนฝึกสอน ค่าของใช้ในระหว่างการฝึกตามรายละเอียดโปรแกรมต่อไปนี้

International Culinary Program (Cooking on Cruise16) 

โปรแกรมฝึกเพื่อทำงานในครัวอินเตอร์เนชั่นแนลโดยเฉพาะ (ระยะเวลา 3 เดือน)จะฝึกที่ครัวของร้าน Chillilaroni (ศูนย์ฝึก HOH) และทฤษฎีที่ห้องเรียน HOH International Bangkok Brand. 
โดยจะใช้เวลาฝึกอยู่ 4 อาทิตย์ จันทร์ถึงศุกร์ 10.00-15.00 น และลงมือภาคปฎิบัติกับครัวจริงและขายจริงตามแผนกในครัว 16.00-22.00 (ไม่มีรายได้ระหว่างฝึก) ตารางวันเวลาอาจจะสับเปลี่ยนไปตามความเหมาะสมของแต่ละเรื่องที่ฝึกและเงื่อนไขการฝึก (เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ฝึกเอง) เมื่อจบหนึ่งเดือนแล้วทางเราจะออกหนังสือรับรองการฝึกให้เพื่อออกไปทำงานกับสถานประกอบการณ์หรือจะลงทำงานต่อที่ร้าน Chililaroni ได้เลย ซึ่งจะแล้วแต่ว่ามีตำแหน่งว่างให้ลงหรือไม่ตามความสามารถของร้านในการจ้างงาน และมีรายได้ตามฐานเงินเดือนของร้าน เมื่อจบ 3 เดือนทาง HOH International จะออกใบประกาศนีย์บัตรการฝึกให้ เพื่อใช้ไปเป็นหลักฐานในการทำงานสำราญต่อไป 
เริ่มฝึกวันที่ 5 สิงหาคม 2019
โปรแกรมราคา 50,000.00 บาท 
- รวมวัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้ในการฝึกระยะเวลาที่ศูนย์ 
- ไม่รวมที่พัก 

Cruise Lines Food&Beverage Service 30 (สาขากรุงเทพ/เชียงใหม่ และสมุทรปราการ)

โปรแกรมฝึกเป็นพนักงานเรือสำราญ 3 เดือนเพื่อเป็นผู้ช่วยพนักงานเสริฟบนเรือ 
เดือนทีหนึ่ง สองอาทิตย์แรกโดยฝึกช่วงเช้า 10.00 - 13.00 น ที่ศูนย์ฝึก HOH International อาทิตย์ที่ 2-3 10.00-13.00 ฝึกทฤษฎี 10.00-12.00 และช่วงบ่ายผู้ฝึกต้องออกไปปฎิบัติงานจริงกับร้านอาหาร Chililaroni (สำหรับสาขากทม)15:00-22:00 หรือโรงแรมที่ร่วมโครงการของเรา ไม่มีรายได้ระหว่างฝึก เมื่อผ่านหนึ่งเดือนแล้วทางเราจะออกหนังสือรับรองการฝึกให้เพื่อออกไปทำงานกับสถานประกอบการณ์หรือจะลงทำงานต่อที่ร้าน Chililaroni ได้เลย ซึ่งจะแล้วแต่ว่ามีตำแหน่งว่างให้ลงหรือไม่ตามความสามารถของร้านในการจ้างงาน และมีรายได้ตามฐานเงินเดือนของร้าน เมื่อจบ 3 เดือนทาง HOH International จะออกใบประกาศนีย์บัตรการฝึกให้ เพื่อใช้ไปเป็นหลักฐานในการทำงานสำราญต่อไป 
โปรแกรมราคา 40,000.00 บาท 
- รวมวัสดุการฝึก เช่นอาหารที่ใช้ เครื่องดื่ม และอุปกรณ์ 
- มีที่พักให้ 1 เดือนฟรี
- เริ่มฝึกได้วันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม 2019

International Fine Dining Service 09

สำหรับคนที่ภาษาอังกฤษสื่อสารได้ดีแต่ไม่มีประสบการณ์รับ 10 คนเท่านั้นที่พร้อม

International Fine Dining Service โปรแกรมฝึกเพื่อเป็นบริการห้องอาหารหรูหร่าและต้องการการเอาใจใส่อย่างพิถีพิถันเป็นพิเศษบนเรือสำราญ ผู้ที่ต้องการฝึกการใช้ภาษาอังกฤษและความรู้ความชำนาญด้านบริการไปพร้อมๆกัน ฝึกที่ศูนย์ HOH International และร้านอาหาร Chililaroni บางนา ระยะเวลา ฝึก 4 เดือน (1 เดือนที่ศูนย์และ 3 เดือนปฎิบัติมีรายได้) ที่ศูนย์กทม (บางนา)
โปรแกรมราคา 50,000.00 บาท 
- ราคารวมวัสดุการฝึก เช่นอาหารที่ใช้ เครื่องดื่มในการฝึกแล้ว
- เริ่มเทรนวันที่ 5 สิงหาคมนี้

Beverage Server/ Bartender/ Wine Attd 15

โปรแกรมฝึกเพื่อไปเป็นบริกรในบาร์ บาร์เทนเดอร์หรือ Sommelier (ผู้เชี่ยวชาญด้านไวน์) ต่อไป จบโปรแกรมสามารถไปทำงานในหน้าที่ พนักงานบริการบาร์ (Bar server/ Bar attendant) โดยจะฝึกความรู้พื้นฐาน
เกี่ยวกับบาร์ทั้งหมดและการบริการต่างๆเกี่ยวกับฝ่ายเครื่องดื่ม ระยะเวลา 4 อาทิตย์ฝึกจันทร์-ศุกร์ เวลา 13.00-16.00 น. จบออกมามีใบประกาศนีย์บัตรให้ 
โปรแกรมราคา 35,000.00 บาท 
- ราคารวมวัสดุการฝึก เช่นอาหารที่ใช้ เครื่องดื่มในการฝึกแล้ว
- เริ่มเทรนวันที่ 5 สิงหาคมนี้