Higlight Course

    สำหรับผู้ที่สนใจไปทำงานเรือสำราญระดับโลกกับ CTI Bangkok Group แต่ไม่มีประสบการณ์ ทักษะความรู้ความสามารถเชิญทางนี้ เหตุเพราะทางเราต้องการลูกเรือเพื่อจะไปทำงานเรือสำราญกับเราเป็นจำนวนมากภายในปีนี้ เราได้เปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปเข้ามาร่วมงานกับเราโดยทางเราได้เปิดฝึกอบรมก่อนไปทำงานเรือสำราญกับทางเรา ตามรายละเอียดข้างล่างนี้ อนึ่งการฝึกต้องมีค่าใข้จ่ายเพราะเรามีค่าสถานที่ ค่าคนฝึกสอน ค่าของใช้ในระหว่างการฝึกตามรายละเอียดโปรแกรมต่อไปนี้

รับนักศึกษาทุกสถาบันทุกคณะวิชา ทุกแผนกรับระดับ ปวสขึ้นไป และบุคคลทั่วไปที่จบการศึกษามาไม่เกิน  5 ปี
อายุ ไม่ต่ำกว่า 20  ปีบริบรูณ์และไม่เกิน 30 ปี
สุขภาพร่างกายแข็งแรง(ตรวจโรคก่อนฝึกฯ)
บุคลิกและทัศนคติดี
รักและสนใจในงานบริการ

รับสมัครรุ่นละไม่เกิน 20 คน

ค่าโครงการ 50,000 บาทถ่วน รวม
ค่าฝึกพื้นฐานความปลอดภัยทางทะเล 4  หลักสูตรพร้อมใบประกาศ
ค่าฝึกอบรมก่อนลงเรือสำราญ(แยกตามแผนก)
ค่าอุปกรณ์ฝึก
ชุดฝึก
ค่าที่พัก

หลังจากจบการฝึกจากศูยน์ฝึกในประเทศ สามารถลงเรือในเรือสำราญที่ร่วมโครงการได้เลยไม่ต้องสัมภาษณ์
แผนกที่จะฝึกขึ้นอยู่กับความสนใจของผู้ฝึกในการแจ้งความประสงค์ตั้งแต่ต้นลงสมัคร
ตำแหน่งในการฝึกบนเรือจะขึ้นอยู่กับผลการฝึกและทดสอบในประเทศและการพิจารณาของผู้ฝึกสอน
การพิจารณาจ้างงานต่อเป็นสิทธิ์ของผู้ฝึกและบริษัทเรือโดยตรง สามารถทำงานต่อสัญญาไปเรื่อยๆ ไม่มีเกษียร (ตรวจร่างกายทุกๆ สองปี)

เปิดรับสมัครนักศึกษา #Dek65 ปีการศึกษา 2565
💞รอบ ที่ 2 Quota 💞

ระดับปริญญาตรี 4 ปี และ 2 ปี (เทียบโอน)

#สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการบริการ
- กลุ่มวิชาการโรงแรมและเรือสำราญ
- กลุ่มวิชาการท่องเที่ยว

*หลักสูตรร่วมผลิตบัณฑิตระหว่างมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ กับ สมาคมวิชาชีพเรือสำราญ สมาคมศิษย์เก่าฯ และสถาบัน House of Hospitality

*หลักสูตร Cooperative and Work Integrated Education : CWIE (2 + 2 ปี) ที่ออกแบบมาให้เรียนในมหาวิทยาลัยเพียง 2 ปี และทำงานในสถานประกอบการที่มีความร่วมมืออีก 2 ปี พร้อมโอกาสการรับเข้าทำงานก่อนสำเร็จการศึกษา

*ไม่ต้องรอให้เรียนจบแล้วค่อยหางาน หลักสูตรนี้เราหางานให้ทำไปพร้อมกับเรียน

ลิงก์สมัครดังนี้👉👉สมัคร Online >> https://admission.ksu.ac.th
หรือที่เพจงานทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
โทร. 08 6458 4365 👉👉 >> https://www.facebook.com/REGKSU

รายละเอียดของคณะ Inbox พูดคุย/สอบถาม ได้เลยค่ะ
คณะศิลปศาสตร์
เว็บไซต์ http://fla.ksu.ac.th
Facebook : facebook.com/flaksu
โทรศัพท์ 083 649 2727

🚢เปิดอาชีพใหม่ที่ท้าทายความสามารถ เป็นอาชีพที่ให้ค่าตอบแทนสูง และยังได้เดินทางท่องเที่ยวไปทั่วโลก ที่พักและอาหารฟรีกับงานบริการบนเรือสำราญ
-
📍 สำนักวิชาการท่องเที่ยว รวมกับ HOH International ✍️ #เปิดรับสมัครผู้สนใจ หลักสูตรอบรมระยะลั้น "การบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเรือสำราญ" โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์การทำงานในโรงแรม และเรือสำราญ
.............................................
🎯#เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ ถึง 30 กันยายน 2565
😄เปิดเรียน 3-28 ตุลาคม 2565 (หลักสูตร 80 ชั่วโมง)
❗ #อย่าให้การทำงานบนเรือสำราญเป็นแค่ความฝัน
-------------
#sotcrru
##อบรมเรือสำราญ #เรียนเรือสำราญ #ทำงานเรือสำราญ​ #งานบริการอาหารและเครื่องดื่ม #งานเรือสำราญ #ทำยังไงได้ไปงานเรือสำราญ #เทรนไปเรือที่ไหนดี #แนะนำงานเรือสำราญ