Thanomsri Rittichai (P'Pakky)

Weeradet Rittichai (P'Benz)

Prachya Pokkam (Coach P'Doid)

Jarinya Keawsai (P'Nok)

HOH International Phuket 

Kriengsak Sangsilphmanee (papa Sam)

HOH International Samut Prakan

Mr. Seksan Kachalai (Coach P'Tommy)

 

Harit Hanittinun (Coach P'Kob)

HOH International Samut Prakan

Jutarat Sangsilphmanee (Coach P'Raat)

HOH International Samut Prakan

Mantanita Saenprai (Coach Mi)

HOH International Chiang Mai

Head Center

Address: No.688 Supalai Park

Srinakarin, Nong Bon, Bangkok, Thailand 10250

Phone : (+66) 85983-0555

Email : thailand@hohinternational.com