Higlight Course

International Course

- International Culinary
- International Housekeeping for Cruise Lines
- Dining Room Service for The Cruise Lines

Wine Sommelier Course (Classic Wine Service)

เหมาะกับคนที่ทำงานด้านบริการเพื่อเสริมความรู้ ความชำนาญในการบริการไวน์เพื่อการนำไปเพื่อสอบเลื่อนตำแหน่ง หรือขอปรับเปลี่ยนแผนกห้องอาหาร หรือประชาชนทั่วไปที่สนใจจะเรียนรู้เรื่องไวน์อย่างลึกซึ้ง


คุณสมบัติ อายุ 20 ปีขึ้นไป
ระยะการฝึก 10 วัน 6-8 ชั่วโมง
ติดต่อ HOH International

Pro Bartender

สำหรับคนที่สนใจจะฝึกบาร์เป็นอาชีพ หารายได้เสริม เปิดบาร์เป็นของตัวเอง ไปทำงานต่างประเทศ หรือผู้สนใจนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน


คุณสมบัติ อายุ 20 ปีขึ้นไป
ระยะการฝึก 12 วัน
ติดต่อ HOH International

หลักสูตรฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพเพื่อเรียนรู้และเกิดความชำนาญในการบริการบนเรือสำราญ

คอสนี้เป็นคอสที่ผู้ร่วมอบรมสามารถลงเรียนได้ทุกวันทุกเวลาความต้องการ เจ็ดวันต่อสัปดาห์ ตลอด 365 วัน และสามารถเข้าร่วมฝึกปฎิบัติงานกี่ครั้งกี่วิชาก็ได้ นอกจากนี้ยังได้สิทธิ์เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์กับแอพพริเคชั่นชื่อดังเฉพาะด้านงานบริการ www.Qooco.com เป็นระยะเวลาถึง 180 วันโดยไม่จำกัดชั่วโมงเรียน มีสิทธิ์เข้าร่วมแคมป์ภาษาอังกฤษที่ทางศูนย์จัดขึ้นทุกๆเดือน และออกดูงานนอกสถานที่ ตลอดจน รับโบนัสสำหรับผู้ร่วมอบรมที่ขยันและเรียนดี เมื่อผ่านการประเมิน จะได้ทริปไปท่องเที่ยวเรือสำราญเพื่อดูงานและมีโอกาสไปฝึกงานบนเรือสำราญระดับโลก ประจำเดือนทุกๆเดือนอีกด้วย

วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาผู้ร่วมฝึกรบรมให้มีศักยภาพเพียงพอที่จะไปทำงานบนเรือสำราญระดับโลก ซึ่งตอนนี้ต้องการบุคลากรคนไทยเป็นอย่างมาก

คุณสมบัติผู้ร่วมอบรม
มีความสนใจในการจะพัฒนาความรู้และความชำนาญงานด้านภาษาอังกฤษและงานบริการ
มีอายุครบ 15 ปีขึ้นไป 15- 18 ปีต้องมีหนังสือรับรองจากผู้ปกครอง ในกรณีที่ต่ำกว่า 20 ไม่สามารถเข้าร่วมเรียนในห้องปฏิบัติงานด้านแอลลกอฮอร์ได้
มีพื้นฐานภาษาอังกฤษพร้อมที่จะพัฒนาไปเพื่อการสื่อสารระดับสากล

ระยะเวลาฝึกรวมฝึกปฏิบัติงานจริง 1 ปี

จบการฝึกมีงานเรือสำราญรองรับจากบริษัทคู่สัญญาคือ CTI Group www.cti-usa.com ดำเนินการฝึกอบรมจากผู้มีประสบการณ์จริงและเรียนภาาาอังกฤษโดยตรงกับเจ้าของภาษาที่มีประสบการ์ณฝึกเฉพาะด้านงานบริการ

กุ๊กฝึกหัดเพื่อร่วมโครงการทำงานเรือสำราญอเมริกาและยุโรป

ไม่เป็นต้องมีความรู้และประสพการณ์ด้านครัวมาก่อน มีพื้นฐานภาษาอังกฤษ ฝึกความรู้เกี่ยวกับอาหารนานาชาติเบื้องต้น ฝึกจบและผ่านการทดสอบแล้วลงเรือสำราญไปฝึกงานที่ยุโรปมีเงินเงินเดือนช่วงฝึกงาน


คุณสมบัติ ทุกเพศทุกวัยทุกอาชีพ
ระยะเวลาการฝึก 90 วัน
ติดต่อ HOH International

การฝึกภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานด้านการบริการ

วิธีเรียนแสนสะดวกไม่ต้องเดินทางมาฝึกที่ศูนย์ ฝึกได้ทุกที่ที่มีอินเตอร์เนต โดยคุณสามารถออนไลน์มาเรียนกับศูนย์ได้ วันละหนึ่งชั่วโมงตามตาราง เรียนผ่านแอฟฟริเคชั่น
“ฝึก” คือลงมือทำเพื่อให้เป็นและเมื่อใช้บ่อยๆ จึงเกิดความชำนาญ” เราจึงเป็นที่สำหรับ “ฝึก” เน้นเฉพาะ “สนทนา”ล้วนๆ เพื่อเอาใช้งานจริงในสายอาชีพนี้


คุณสมบัติ ทุกเพศทุกวัยทุกอาชีพ
ระยะเวลาการฝึก 90 วัน
ติดต่อ HOH International